RZEMIEŚLNIK ROKU 2018 - ZIEMI KONIŃSKIEJ

 

 

W dniu 7 kwietnia 2018 roku na Walnym Zgromadzeniu Członkw Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie,  Kapituła Konkursu o tytuł Rzemieślnika Roku 2017 - Ziemi Konińskiej, w skład której wchodzi zarząd Cechu wyróżniła pana Romana Wronkowskiego , prowadzącego zakład rzemieślniczy pod nazwą  INDECO . Statuetkę wręczył wiceprezydent Sebastian Łukaszewski.

  

 

 

Dotychczas zaszczytny tytuł Rzemieślnika Roku Ziemi Konińskiej otrzymali nasi koledzy i koleżanki w edycjach:

 

- Elżbieta Tomaszewska 2014

-Marek Tomaszewski 2013 

-Stanisław Nowak  2012

-Ryszard Nowicki 2011

-Zbigniew Gościński 2010

-Józef Kwiryng 2009

-Tadeusz Guźniczak 2008

-Andrzej Tomicki 2007

-Jan Tomaszewski 2006

-Lechosław Preus 2005

-Jadwiga Janiak 2004

-Wojciech Sypniewski 2003

-Roman Janicki 2002

-Mirosław Juszczak  2001

-Janusz Broniszewski 2000