Konkurs Wiedzy dla Uczniów Rzemiosła edycja 2020

Plakat - kwdur 2020  na stron 

 pdf ikonaFormularz zgłoszeniowy

 pdf ikonaKlauzula informacyjna

  pdf ikonaOświadczenie do Zgody na przetwarzanie danych

 pdf ikonaRegulamin Konkursu Wiedzy dla Uczniów Rzemiosła

 

 

 


 

W dniu 9 kwietnia 2019r. odbyła się XV edycja Konkursu Wiedzy dla Uczniów Rzemiosła. Tradycyjnie już tematy, z którymi musieli zmierzyć się uczniowie to problematyka prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziana w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, a także zasady udzielania pierwszej pomocy i ppoż. Do Konkursu przystąpiło udział 25 uczniów zgłoszonych przez 14 zakładów rzemieślniczych  z trzech konińskich szkół ponadgimnazjalnych tj. z  Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie (RSZ), Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E Kwiatkowskiego (ZSB) oraz Zespołu Szkół Technicznych w Koninie (ZST). Dla laureatów trzech pierwszych miejsc Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie ufundował nagrody finansowe w postaci kart upominkowych do wykorzystania w Media Expert. Za I miejsce- 200 zł, II miejsce- 150 zł , III miejsce 100 zł. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki.

I MIEJSCE: KAMILA ZIEMNIAK kl. III RSZ, MISTRZ SZKOLĄCY: KATARZYNA PAPIEWSKA

II MIEJSCE: PATRYK FRONTCZAK KL. II RSZ, MISTRZ SZKOLĄCY: MATEUSZ LACHOWICZ

III MIEJSCE: NIKOLA CLIŃSKA, KL. III RSZ , MISTRZ SZKOLĄCY : KATARZYNA PAPIEWSKA

 

 .............................................................................................................................................................

Plakat - konkurs wiedzy dla rzemiosa - Cech 2019

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

W dniu 17 kwietnia 2018r. odbyła się XIV edycja Konkursu Wiedzy dla Uczniów Rzemiosła. Tematem przewodnim była problematyka prawa pracy w zakresie programu nauczania, bezpieczeństwo i higiena pracy, I pomoc przedmedyczna oraz zagadnienia związane z 5-leciem działalności Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej -Branżowej Szkoły I Stopnia dla której Cech Rzemiosł Różnych w Koninie jest Organem prowadzącym.

 

Dla laureatów trzech pierwszych miejsc, zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie ufundował nagrody rzeczowe. Po części oficjalnej opiekunowie zabrali wszystkich uczestników konkursu na wycieczkę  do Muzeum Okręgowego w Gosławicach.

 

I miejsce: Klaudia Szykowna          mistrz szkolący Maciej Sypniewski

 

II miejsce: Patryk Frontczak          mistrz szkolący Mateusz Lachowicz

 

III miejsce: Natalia Woźniak          mistrz szkolący Ewa Kozyra

 

  Regulamin Konkursu Wiedzy dla Uczniów Rzemiosła

 

 

 pdf ikona Konkurs Wiedzy dla Uczniów Rzemiosła

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................

W dniu 10 kwietnia 2017r. odbyła się XIII edycja Konkursu Wiedzy dla Uczniów Rzemiosła. Tematem przewodnim była problematyka prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziana w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, a także zasady udzielania pierwszej pomocy i ppoż. Uczniowie mogli wziąć udział w konkursie na podstawie zgłoszenia uczestnictwa przez pracodawców- mistrzów szkolących. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie ufundował nagrody rzeczowe oraz wycieczkę poznawczą do jednego z największych konińskich zakładów - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

 

I miejsce Aleksander Kowalak od pracodawcy p. Ilony Lisowskiej

 

II miejsce Hubert Wachowiak od pracodawcy p. Waldemara Lachowicza

 

III miejsce zajął Adrian Konstanciak od pracodawcy p. Macieja Sypniewskiego.

 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.

Konkurs ma na celu poszerzenie ogólnej wiedzy oraz zintegrowanie uczniów z organizacją rzemieślniczą.

 Regulamin

 Organizator – Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie

 Miejsce – Dom Rzemiosła. Konin ul. 3 Maja 48

Termin – 10 kwietnia 2017 r.

 Zgłoszenia uczestników do 05 kwietnia 2017 r.

 

 Tematy:

 Problematyka prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziana w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, a także  zasady udzielania pierwszej pomocy i ppoż.

 Pytania w systemie testowym. 

Opracowanie pytań odbędzie się przez komisję powołaną przez Cech Rzemiosł Różnych w Koninie , pytania tajne, mistrz uczestnika nie może brać udziału w pracach komisji.

 Zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe, pozostali dyplomy uczestnictwa.

 

Kontakt:

Biuro Cechu
Pani Zofia Wiśniewska – specjalista ds. szkolenia
Tel ( 063 246 70 72 )

 

 Plan dnia 10 kwietnia 2017 r.

10:00 – Otwarcie konkursu – rozdanie testów

10:15- 11:15 – Odpowiedzi na pytania

 11:30 – Słodki poczęstunek

- Ogłoszenie wyników

- Wręczenie nagród

 - Wspólne zdjęcie

12:15 – Zbiórka przy Domu Rzemiosła . Wycieczka niespodzianka.

14:00 – 15:00   Zakończenie konkursu. 

 

 __________________________________________________________________________________________

                                                                            Konkurs Wiedzy Dla Uczniów Rzemiosła – edycja 2016

W dniu 11 kwietnia 2016r. odbyła się XII edycja Konkursu dla Uczniów Rzemiosła. Konkurs był dedykowany dla wszystkich uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u rzemieślników  zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie. Tegoroczne pytania przygotowane zostały z zarysu dziejów konińskiego rzemiosła oraz z wiedzy o bhp. Test był bardzo trudny ale poziom przygotowania wysoki. Za trzy pierwsze miejsca Zarząd Cechu ufundował atrakcyjne nagrody rzeczowe. Po konkursie i słodkim poczęstunku wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami wyruszyli autokarem na wycieczkę - niespodziankę. W tym roku zwiedzić mogliśmy jeden z większych zakładów produkcyjnych  SmurfitKappa w Starym Mieście. Młodzież mogła przyjrzeć się procesowi  produkcji przeróżnych kartonów kupowanych w całej Polsce.

 

I miejsce zdobyła Dagmara Kwaśniewska od mistrza Adama Juszczaka z restauracji "Pod Platanem".

 

II miejsce zdobył Adrian Konstanciak od mistrza Macieja Sypniewskiego z zakładu Foto-Sypniewski.

 

III miejsce zdobyła Patrycja Urbańska od mistrza Macieja Sypniewskiego z zakładu Foto-Sypniewski.

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych.
Konkurs ma na celu poszerzenie ogólnej wiedzy oraz zintegrowanie uczniów z organizacją rzemieślniczą.
Tematy i pytania nie są bezpośrednio związane z nauką zawodu.


Regulamin 
Podany jest na dole strony.
Organizator – Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie
Siedziba – Dom Rzemiosła. Konin ul. 3 Maja 48

Termin – 11 kwietnia 2016 r.

Tematy:

- Wiedza o Rzemiośle i ogólnych zasadach BHP. 

Materiały do opanowania: Zarys dziejów konińskiego rzemiosła


Pytania w systemie testowym. 

Opracowanie pytań przez komisję powołaną przez Cech Rzemiosł Różnych w Koninie , pytania tajne, mistrz uczestnika nie może brać udziału w pracach komisji.

Zgłoszenia uczestników do 4  kwietnia 2016 r.

Zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe, pozostali dyplomy uczestnictwa.

Kontakt:
Biuro Cechu
Pani Zofia Wiśniewska – specjalista ds. szkolenia
Tel ( 063 246 70 72 )


Plan dnia 11 kwietnia 2016 r.

10:00 – Otwarcie konkursu – rozdanie testów
10:15- 11:15 – Odpowiedzi na pytania
11:30 – Słodki poczęstunek
          - Ogłoszenie wyników – wręczenie nagród
           - Wspólne zdjęcie
12:15 – zbiórka przy Domu Rzemiosła .
 Wycieczka niespodzianka.
14:00 – 15:00   Zakończenie konkursu. 

 

___________________________________________________________________________

W dniu 20 kwietnia 2015 roku Cech Rzemiosł Różnych zorganizował po raz XI  Konkurs Wiedzy dla Uczniów Rzemiosła. Młodzież  musiała zmierzyć się z pytaniami z dziedziny bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz udzielania I pomocy przedmedycznej. Każdy z uczestników otrzymał dyplom. Dodatkowo za 3 pierwsze miejsca Cech ufundował nagrody rzeczowe. Po słodkim poczęstunku, uczniowie odwiedzili  jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.  

 Laureatami tegorocznego konkursu zostali:

 1)Nikola Matczak- od mistrza Macieja Sypniewskiego 

 2) Aleksander Kowalak – od mistrza Iwony Lisowskiej 

 3) Bartosz Nierychły – od mistrza Stanisława Marciniaka

 

 

Konkurs Wiedzy Dla Uczniów Rzemiosła – edycja 2015

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych.
Konkurs ma na celu poszerzenie ogólnej wiedzy oraz zintegrowanie uczniów z organizacją rzemieślniczą.
Tematy i pytania nie są bezpośrednio związane z nauką zawodu.


Regulamin

Organizator – Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie
Siedziba – Dom Rzemiosła. Konin ul. 3 Maja 48

Termin – 20 kwietnia 2015 r.

Tematy:

- bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
- do 5 pytań o organizacji Rzemiosła.

Pytania w systemie testowym. 

Opracowanie pytań przez komisję powołaną przez CRR w Koninie , pytania tajne, mistrz uczestnika nie może brać udziału w pracach komisji.

Zgłoszenia uczestników do 17 kwietnia 2015 r.

Zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe, pozostali dyplomy uczestnictwa.
Mistrzowie uczestników otrzymują dyplomy – podziękowania.

Kontakt:
Biuro Cechu
Pani Zofia Wiśniewska – specjalista ds. szkolenia
Tel( 063 246 70 72 )


Plan dnia 20 kwietnia 2015 r.

10:00 – Otwarcie konkursu – rozdanie testów

10,15- 11,15 – odpowiedzi na pytania

11,30 – poczęstunek

- Ogłoszenie wyników – wręczenie nagród
- Wspólne zdjęcie

12,15 – zbiórka przy Domu Rzemiosła
Zwiedzanie Jednostki Straży Pożarnej i pokaz udzielania I pomocy. 

14,00 – 15,00   Zakończenie konkursu. 

 ___________________________________________________________________________________________

 

W dniu 07.04.2014 roku, odbył się po raz X KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW RZEMIOSŁA. Tegorocznym tematem była Ekologia, w tym utylizacja i segregowanie odpadów. W konkursie wzięło udział 27 uczniów od 11 mistrzów szkolących. Tegorocznym tematem była Ekologia w tym utylizacja i segregowanie odpadów.

Laureatami konkursu zostali:

 1 miejsce - Krystian Urbański od mistrza Grzegorza Hodlika 

 2 miejsce ex aequo zajęli:

 Mariusz Dudek od mistrza Andrzeja Majewskiego

 oraz 

 Jacek Bocian  od mistrza Waldemara Lachowicza.

 

 Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 __________________________________________________________________________________________

 Temat: 

Ekologia w tym utylizacja i segregowanie odpadów.

Plan dnia: 


09:30 Zbiórka przy Cechu R.R. w Koninie i odjazd autokarem do Zakładu Utylizacji Odpadów.

10:00 - 12:00 Przeprowadzenie konkursu i zwiedzanie zakładu ( w przerwie poczęstunek).

12:15 - 13:00 Zwiedzanie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Koninie.

13:30 Powrót.

Ilość miejsc ograniczona do 45 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydatów do konkursu typuje i zgłasza mistrz szkolący do biura Cechu.

  

Materiały, z których utworzone zostaną pytania:

1.  Podręcznik do biologii dla szkół ponadgimnazjalnych: E. Bonar, w. Krzeszowiec – Jeleń, St. Czachorowski ,,Biologia na czasie’’, wyd. NOWA ERA

2.Podręcznik do chemii dla szkół ponadgimnazjalnych: H.Gulińska, K. Kuśmierczyk ,, Po prostu Chemia’,’ wyd. WSiP

3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Segregacja_odpad%C3%B3w

  http://www.mzgok.konin.pl/

  http://www.utylizacja-konin.pl/

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Utylizacja

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Oczyszczalnia_%C5%9Bciek%C3%B3w

 http://www.pgkim.konin.pl/

 http://www.kzgw.gov.pl/

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 

08.04.2013 KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW RZEMIOSŁA temat: Przepisy Ruchu Drogowego. W konkursie wzięło udział 49 uczniów od 24 mistrzów z Konina.

 Laureaci konkursu:

1 miejsce - Jaworski Patryk od mistrza Stanisława Szczepańskiego

 2 miejsce Zamiatowski Tomasz od mistrza Andrzeja Maciejewskiego

3 miejsce Nierychły Bartosz od mistrza Stanisława Marciniaka

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Regulamin Konkursu Wiedzy dla Uczniów Rzemiosła
§ 1
1) Zorganizowanie Konkursu jest jednym ze statutowych zadań pracy Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.
2) Celem konkursu jest podniesienie wiedzy poza zawodowej, oraz integracja uczniów z rzemiosłem.
§ 2
1) Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie .
2) W konkursie mogą brać udział pracownicy odbywający praktyczna naukę zawodu wytypowani przez mistrza szkolącego.
3) Komisja zatwierdza termin przeprowadzenia konkursu, miejsce, opracowuje pytania do tematu zaproponowanego przez Zarząd zatwierdza listę zgłoszonych uczniów.
4) Konkurs odbywa się jeden raz w roku w terminie kwietniowym.

§ 3
1) Materiały związane z tematem są ogólno dostępne, lub wskazane przez organizatora.
2) Pytania opracowuje Komisja , pytania są tajne, uczniowie odpowiadają w systemie testowym.

§ 4
1) Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa, mistrzowie uczniów pisemne podziękowanie, zdobywcy trzech pierwszych miejsc wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych

§ 5
1) Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja.