Certyfikat Cechowy nie dla wszystkich

Członkowie Cechu posiadający kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności lub szkolenia uczniów w zawodach rzemieślniczych, w celu udokumentowania tych uprawnień powinni posiadać stosowny certyfikat wydawany przez Zarząd Cechu. Pozwoli to potencjalnym klientom lub starającym się o przyjęcie na praktyczną naukę zawodu uczniom nabrać przekonania o sprawdzonym wysokim poziomie wykonywania zawodu i prowadzenia szkolenia zawodowego.

Warto dodać, że jesteśmy jedynym Cechem naszego regionu, który nadaje swoim członkom Certyfikat.