Organy statutowe

Organami statutowymi Cechu są:

 • Walne Zgromadzenie Członków Cechu
 • Zarząd Cechu
 • Komisja rewizyjna
 • Sąd Cechowy

Zarząd Cechu działa w składzie:

 • Starszy Cechu: Marek Skoraszewski
 • Podstarsi Cechu: Marek Bidziński, Waldemar Lachowicz
 • Sekretarz Zarządu: Maria Durczyńska
 • Skarbnik Zarządu: Marek Tomaszewski
 • Członkowie Zarządu: Sylwia Frantczak, Bogumił Bartczak, Dariusz Kwiatkowski, Roman Wronkowski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • Zbigniew Gościński

Przewodniczący Sądu Cechowego

 • Elżbieta Tomaszewska