Organy statutowe

Organami statutowymi Cechu są:

 • Walne Zgromadzenie Członków Cechu
 • Zarząd Cechu
 • Komisja rewizyjna
 • Sąd Cechowy

Zarząd Cechu działa w składzie:

 • Starszy Cechu: Marek Skoraszewski
 • Podstarsi Cechu: Marek Bidziński, Waldemar Lachowicz
 • Sekretarz Zarządu: Maciej Bober
 • Skarbnik Zarządu: Dariusz Kwiatkowski
 • Członkowie Zarządu: Tadeusz Guźniczak, Ireneusz Kamiński, Bogumił Bartczak, Roman Wronkowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • Zbigniew Gościński

Przewodniczący Sądu Cechowego

 • Władysław Kurtyka