Organy statutowe

Organami statutowymi Cechu są:

  • Walne Zgromadzenie Członków Cechu
  • Zarząd Cechu
  • Komisja rewizyjna
  • Sąd Cechowy

Zarząd Cechu w kadencji 2018-2022 działa w składzie:

  • Starszy Cechu: Marek Skoraszewski
  • Podstarsi Cechu: Marek Bidziński, Waldemar Lachowicz
  • Sekretarz Zarządu: Maciej Bober
  • Skarbnik Zarządu: Dariusz Kwiatkowski
  • Członkowie Zarządu: Tadeusz Guźniczak, Ireneusz Kamiński, Bogumił Bartczak, Roman WronkowskiZarzd CRR Konin 2018-2022

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Gościński

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Mateusz Lachowicz
Rafał Kostrzewa

 

Przewodniczący Sądu Cechowego

 Władysław Kurtyka

Członkowie Sądu Cechowego

Roman Janicki
Stanisław Nowak