Biuro cechu

Biuro Cechu prowadzi bieżącą obsługę interesantów, prowadzi obsługę organów statutowych oraz administruje majątkiem trwałym Cechu.

Adres: 62-500 Konin, 3-go Maja 48
Tel/fax : (063) 246 70 72, 246 74 72, 246 74 73.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Biuro czynne jest w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 15.00,w pozostałe dni w godzinach od 7.30 do 14.30.

Pracownicy Biura Cechu w ramach swoich obowiązków odpowiadają za:

Kierownik Biura - Lidia Lorencka

 • obsługę organów samorządowych Cechu oraz nadzór nad realizacją ich uchwał
 • poradnictwo w zakresie prowadzenia dokumentacji biurowej zakładu rzemieślniczego oraz bhp
 • organizację pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Cechu i zatrudnionych przez nich pracowników
 • organizację działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników
 • reprezentację Cechu na zewnątrz w zakresie udzielonego pełnomocnictwa
 • redagowanie Informatora Cechowego
 • prowadzenie grupowego ubezpieczenia na życie
 • kierowanie pracą Biura.

Specjalista ds. szkolenia i spraw adm-biurowych Zofia Wiśniewska

 • prowadzenie nadzoru nad przebiegiem szkolenia zawodowego w zakładzie rzemieślniczym (przygotowanie projektu umowy o pracę, udzielanie poradnictwa w zakresie szkolenia, kompletowanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego, przygotowanie wniosków o refundację wynagrodzeń za pracowników młodocianych, opracowanie wniosku o przyznanie ulgi za wyszkolenie)
 • udzielanie porad w zakresie ubezpieczeń ZUS i dokumentacji
 • zapewnienie obsługi kasowej członków Cechu

Referent: Anna Drewniacka

 • Opracowywanie dokumentacji dotyczącej refundacji wynagrodzeń i składki ZUS od pracowników młodocianych
 • prowadzenie ewidencji osobowej członków, honorowych członków, Seniorów rzemiosła
 • udzielanie porad w zakresie obowiązujących przepisów
 • bhp w zakładach rzemieślniczych
 • udzielanie porad w zakresie sporządzania dokumentacji powypadkowej
 • organizowanie szkoleń w zakresie bhp
 • udzielanie informacji o organizowaniu ochrony środowiska w zakładzie rzemieślniczym.