Oferty prac dla uczniów

JANPOL Ewa Paprocka

ul. Iłłakowiczówny 9
62-510 Konin
 tel. 063-240 60 80

 Zatrudni pracownika młodocianego w celu nauki zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH