ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

wielkanocne-kartkiDrogie Koleżanki i Koledzy!

Niespodziewanie znaleźliśmy się w sytuacji, do której nikt z nas nie był przygotowany. Z dnia na dzień przyszłość naszych zakładów, naszych pracowników, ale też wielu z nas stanęła pod znakiem zapytania.

Dotąd utwierdzano nas w przekonaniu, że sytuacja naszej gospodarki jest stabilna, bardzo dobra. Że stać nas na rozbudowany program socjalny a i tak budżet na nowy rok będzie zrównoważony. Chwalono się spadkiem bezrobocia, ale też narzucano nam skokowe podwyżki minimalnych wynagrodzeń aby zwiększyć przychody z podatków. Wydawano pieniądze na szereg niepotrzebnych rzeczy , a rezultacie okazało się, że w zderzeniu z epidemią Państwo nie jest przygotowane na takie wsparcie gospodarki, które może pomóc jej przetrwać sytuację kryzysową.

Co gorsza obecna sytuacja nie jest też zwykłym kryzysem gospodarczym, ale poważnym zagrożeniem życia. Wszyscy obserwujemy zmagania służby zdrowia ze skutkami epidemii. Widzimy jej niedoinwestowanie . Poddajemy się ograniczeniom w naszym życiu, aby ochronić się przed zarażeniem.

Ale musimy także myśleć o tym, jak przetrwać ten czas w naszych zakładach i co będzie po tym, kiedy stan zagrożenia minie. W jakiej kondycji będziemy i czy szybko wrócimy do stanu sprzed epidemii.

Podejmujemy w związku z tym działania, które naszym zdaniem mogą nam bieżące funkcjonowanie choć trochę ułatwić. Jako pierwsi zwróciliśmy uwagę przewodniczącego sejmowej komisji do spraw rzemiosła o konieczności wyłączenia pracowników młodocianych ze stanu zatrudnienia uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS. Nasze uwagi zostały uwzględnione w pierwotnym projekcie ustawy antykryzysowej, niestety w jej uchwalonym kształcie zostały pominięte. Obecnie temat został podjęty przez Zarząd Związku Rzemiosła i przedłożony
w formie poprawki do ustawy.

Wystosowaliśmy apel do władz samorządowych o zaniechanie poboru, lub obniżenie wysokości podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a nie tylko jego rozłożenie na raty. Taką możliwość daje ustawa antykryzysowa i uważamy, że szczególnie wobec tych naszych członków, którzy zostali zmuszeni do zamknięcia działalności, lub u których wystąpił drastyczny spadek przychodów musi to zostać zrobione.

Zwiększenie pomocy dla mikro przedsiębiorstw wobec tego, co zaproponowano nam dotychczas jest niezbędnym warunkiem ich przetrwania. W przeciwnym wypadku nie da się zahamować redukcji zatrudnienia i zawieszania, bądź likwidowania działalności. I oby rządzący wreszcie zajęli się tym na poważnie, a nie bawili się w uprawianie polityki.

Zachęcamy Was też do wszelkich działań, jak na przykład zaliczkowe sprzedawanie przyszłych usług mogących - choć w małym stopniu - przynieść w obecnym czasie jakiś przychód.

Liczymy także na zrozumienie iż wobec zagrożenia, w trosce o Wasze zdrowie, ale także pracownic Biura Cechu musieliśmy wprowadzić pewne ograniczenia w jego funkcjonowaniu. Mimo to na bieżąco będziemy śledzić wszystkie, nowe rozwiązania jakie zaproponują nam rządzący i będziemy
o tym Państwa informować na bieżąco.

W takiej atmosferze liczymy dni do nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Będą one zupełnie inne niż te, do których przywykliśmy. Nie popadajmy jednak w zły nastrój, a główne przesłanie tych Świąt
o tym, że wszystko się może odrodzić niech będzie dla nas nadzieją na lepsze jutro.

Z okazji Świąt pragniemy nasze życzenia - kierowane do Was w sposób wyjątkowy, bo nie za pośrednictwem Informatora Cechowego, którego wydanie przesunęliśmy na czas późniejszy -ograniczyć do jednego: bądźcie zdrowi Wy, Wasze rodziny, pracownicy i uczniowie. Dbajcie
o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i pamiętajcie, że po ustaniu epidemii będziemy musieli wrócić do normalności. Oby było do czego wracać i oby jak najszybciej.

                                                                                                            

W imieniu Zarządu Cechu

                                                                                                                Marek Skoraszewski

                                                                                                                                     Starszy Cechu