MŁODOCIANI - PANDEMIA 01.04.2020r

koronawirusZwiązek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przygotował z myślą o rzemieślnikach szkolących uczniów informację 
„WYJĄTKOWE POSTĘPOWANIE WOBEC MŁODOCIANYCH  PRACOWNIKÓW  W OKRESIE
PANDEMII”, którą  przesyłamy w załączniku.
 

W opracowaniu podniesione zostały kwestie:

  * Jak traktować młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  w kontekście ustalonych  limitów liczy zatrudnionych pracowników w kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo;

* Zwolnienie  z obowiązku świadczenia pracy dla młodocianych pracowników i sposób odnotowywania nieobecności;
* Zatrudniania pracowników młodocianych w kontekście  art.15f Ustawy   z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.  
 
 
w Dzienniku Ustaw z 2020 r., poz. 568 opublikowano ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz innych ustaw.