TO BYŁ POCZĄTEK I ZAKOŃCZENIE.....

07Wydarzenie , które łączy początek i zakończenie nauki zawodu w rzemiośle tj. Pasowanie na Uczniów Rzemiosła oraz Wyzwoliny Czeladnicze miało miejsce 19 października 2019r. w Szkole Muzycznej I i II stopnia w Koninie.

W auli, wśród zaproszonych przedstawicieli miejskiego i gminnego samorządu , dyrektorów szkół, kierowników praktyk, nauczycieli oraz rodziców spotkali się Pierwszoklasiści z Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie – Branżowej Szkoły I Stopnia aby złożyć ślubowanie na sztandar oraz tegoroczni absolwenci konińskich szkół branżowych, którzy z wyróżnieniem zakończyli trzyletni okres nauki i po zdanym egzaminie czeladniczym na ocenę bardzo dobrą otrzymali ozdobne świadectwa czeladnicze.

Troje z absolwentów Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej nagrodzonych zostało przez Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie wartościowymi upominkami.

Wśród wyróżnionych mistrzów szkolących , którzy otrzymali dyplomy z podziękowaniami za trud włożony w przekazywanie wiedzy i umiejętności, przygotowując przyszłych fachowców w danej dziedzinie znaleźli się rzemieślnicy szkolący w zawodach:

 Cukiernik: Jadwiga Janiak, Zdzisław Pietrzak,
Elektromechanik poj. samochodowych: Sebastian Masłowski, Piotr Zawistowski;
Fryzjer: Aneta Swędrzyńska, Anna Martynowicz;
Mechanik poj. samochodowych: Marcin Krzyżostaniak; 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: Andrzej Strużyński;
Ślusarz: Mirosław Kapera, Piotr Hodlik;
Kucharz: Roman Karaszewski.