120- LECIE ZAKŁADU FOTOGRAFICZNEGO

 

02W dniu 05 października 2019r.  reprezentacja Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie - Waldemar Lachowicz- podstarszy , Lidia Lorencka - kierownik biura Cechu uczestniczyli w uroczystości z okazji 120-lecia istnienia zakładu fotograficznego Pęcherscy,Holas,Sypniewscy.

Na wstępie odsłonięta i poświęcona została pamiątkowa tablica przytwierdzona na głównej ścianie zakładu fotograficznego przy ul. 3 Maja 23A, po wspólnym zdjęciu zaproszeni goście przenieśli się do Auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia, gdzie senior rodu Sypniewskich pan Wojciech wygłosił prelekcję na temat historii zakładu począwszy od roku 1898.

Wśród zaproszonych gości dostrzec można było : Prezydenta miasta Konina Piotra Korytkowskiego, Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Jerzego Bartnika, Honorowego Seniora Rzemiosła Leszka Franciszka Wieczorkiewicza z synem oraz członków Cechu : Zbyszka Gościńskiego, Marka Tomaszewskiego , Elżbietę Tomaszewską.