INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019

inauguracja roku szkolnego 2019Inauguracja roku szkolnego 2019/2020
w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie - Branżowej Szkole I Stopnia odbyła się w pierwszy poniedziałek po wakacjach tj. 2 września.
W wydarzeniu tym ze strony Cechu tj. organu prowadzącego szkołę udział wzięli starszy wraz z podstarszymi , członkowie zarządu oraz kierownik biura. Placówka uruchomiła łącznie 5 klas pierwszych. Po gimnazjum 2 klasy wielozawodowe oraz po szkole podstawowej 3 klasy. Na ponad 350 spisanych wszystkich umów o praktyczną naukę zawodu z pracownikami młodocianymi w Cechu, Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa przyjęła 152 uczniów !!! . Jesteśmy liderem wśród konińskich szkół branżowych.. Aktualnie w placówce uczy się w trzech rocznikach łącznie 310 uczniów.