WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU 2019

01W dniu 8 czerwca 2019r. odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu. Zgodnie z porządkiem obrad członkowie  zatwierdzili sprawozdania zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego , przyjęli sprawozdanie finansowe a wypracowaną nadwyżkę z roku 2018 przeznaczyli na podwyższenie funduszu cechowego.

W tym roku na wniosek zarządu Cechu za pracę na rzecz rzemiosła uhonorowanie zostali :   Platynowym  Medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego „ Roman Szwemer; Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego „ Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” Krystyna Frątczak, Dariusz Kwiatkowski; Srebrnym  Medalem im. Jana Kilińskiego „ Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” Tadeusz Guźniczak; Złotą Odznaką  „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” Sylwia Frantczak, Zbigniew Gościński i Marek Bidziński a Srebrną Odznaką  „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” Mariusz Kaczmarek, Grzegorz Karnafel, Andrzej Król i  Władysław Kurtyka.

 Niestety Kapituła Konkursu o tytuł Rzemieślnika Roku2018- Ziemi Konińskiej w tym roku nie wyróżniła żadnego rzemieślnika.

 

Po obradach członkowie Cechu oraz goście przenieśli się na zielony plac Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej - Branżowej Szkoły I St. na piknik integracyjny połączony z Dniem Dziecka.