IV EDYCJA KURSU PEDAGOGICZNEGO

zdjcie kurs pedagogiczny20 listopada 2018r. o godz. 9:00, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie , przy ul. 3 Maja 48  rozpocznie IV edycję kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

 

Trwa przyjmowanie zgłoszeń. Szczegóły w biurze Cechu.

 

 podanie na kurs pedagogiczny

 

 Zapraszamy!