UROCZYSTOŚĆ WYZWOLIN CZELADNICZYCH I ŚLUBOWANIA KLAS I

18Uroczysty charakter miało wydarzenie "Wyzwolin Czeladniczych" i Pasowania na Uczniów Rzemiosła klas I Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie- Branżowej Szkoły I Stopnia , które odbyło się 20 października w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej. Najlepsi absolwenci wszystkich szkół zawodowych w regionie konińskim otrzymali ozdobne świadectwa czeladnicze oraz upominki ufundowane przez Cechy z Konina i Turku. Dodatkowo dwoje najlepszych uczniów z Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej C.R.R. - Branżowej Szkoły I St. otrzymali nagrody ufundowane i wręczone przez prezesa Konińskiej Izby Gospodarczej pana Romana Byczyka oraz Starszego Cechu pana Marka Skoraszewskiego reprezentującego Zarząd Cechu.
W drugiej części uroczystości, symbolicznego aktu pasowania na uczniów klas I "Szablą Kilińskiego" - najwyższym honorowym odznaczeniem rzemieślniczym - dokonała Starszyzna Cechowa. Część artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Rzemieślniczej. Swoim występem wpasowali się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zdjęcia: Foto Sypniewscy.