POROZUMIENIE PODPISANE

  1. wskm porozumienieW dniu 17.10.2018 w Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w Koninie zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wielkopolską Izbą Gospodarczą reprezentowaną przez Wojciecha Kruka a przedstawicielami organizacji przedsiębiorców sprawie współpracy w zakresie rozwoju polubownych metod rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji.


Porozumienie podpisali:
1. Wojciech Kruk - Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
2. Lidia Lorencka - Cech Rzemiosł Różnych w Koninie
3. Roman Byczyk - Konińska Izba Gospodarcza
4. Marek Sawicki - Turecka Izba Gospodarcza
5. Marek Waszkowiak - Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich
6. Janusz Stankiewicz - Związek Pracodawców Sektora Usług Publicznych OPK.


Koordynatorem projektu w regionie konińskim został Dariusz Wilczewski - mediator sądowy.