GRA MIEJSKA - POZNAJEMY ZAWODOWCÓW

04Organizatorem "Gry miejskiej " dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie a jednym ze współorganizatorów był m.in. Cech Rzemiosł Różnych. Gra miała na celu zapoznać młodych ludzi poprzez zabawę z różnymi zawodami wykonywanymi na rynku pracy.

 

 

Zdjęcia zostały wykonane przez CWRKDiZ:

1. Zakład Szewski Andrzej Szadkowski w Koninie przy ul. Szarych Szeregów - zawód szewc;

2. Zakład forograficzny FOTO Syniewscy w Koninie przy ul. 3 Maja -zawód fotograf;

3. Rzemieslnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnychw Koninie- Branżowa Szkoła I Stopnia w Koninie, przy ul. Zagórowskiej 16B- zawód cukiernik;

4. Wręczenie nagród dla laureatów trzech pierwszych miejsc w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie. 

5. Plakat .