WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU 2018

0001W dniu 7 kwietnia 2018r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in. wiceprezydent miasta Konina ds. gospodarczych Sebastian Łukaszewski, Honorowy Prezes Związku Rzemiosła Polskiego , Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Jerzy Bartnik oraz Honorowi Starsi Cechu: Mirosław Juszczak i Wojciech Sypniewski.

Zgodnie z porządkiem obrad członkowie  zatwierdzili sprawozdania zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego , przyjęli sprawozdanie finansowe a wypracowaną nadwyżkę z roku 2017 przeznaczyli na podwyższenie funduszu cechowego.

W tegorocznym wyborczym, na Starszego Cechu na kadencję 2018-2022 Walne wybrało Marka Skoraszewskiego. Do zarządu Cechu weszli: Bogumił Bartczak, Marek Bidziński, Maciej Bober, Tadeusz Guźniczak, Ireneusz Kamiński, Dariusz Kwiatkowski, Waldemar Lachowicz oraz Roman Wronkowski.

Podczas uroczystego zebrania, zarząd Cechu postanowił uhonorować członków za działalność na rzecz konińskiej organizacji rzemieślniczej. Medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego „ wyróżnieni zostali Waldemar Lachowicz, Stanisław Nowak. Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego „ Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” wyróżnieni zostali Bogumił Bartczak ,Elżbieta Tomaszewska, Władysław Kurtyka, Stanisław Szczepański. Złotą Odznakę „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” otrzymali Roman Byczyk ( prezes Konińskiej Izby Gospodarczej) oraz Julian Tomicki. Srebrną Odznaką „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” wyróżniono  Annę Martynowicz, Katarzynę Piaskowską, Macieja Białeckiego, Ireneusza Kamińskiego, Kazimierza Karkowskiego ,Tomasza Olejniczaka, Zdzisława Pietrzaka , Pawła Piwońskiego oraz Andrzeja Strużyńskiego.

Ponadto Kapituła Konkursu o tytuł Rzemieślnika Roku- 2017 - Ziemi Konińskiej wyróżniła Pana Romana Wronkowskiego , właściciela firmy INDECO z Konina a statuetkę wręczył wiceprezydent Sebastian Łukaszewski.