OPŁATEK Z SENIORAMI RZEMIOSŁA 2018

01W Noworocznym spotkaniu z seniorami rzemiosła w Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie wzięło udział ponad 40 osób. Wśród gości, którzy zasiedli za cechowym stołem znaleźli się członkowie zarządu Cechu,  ks. prałat dr Tomasz  Michalski z Kościoła św. Bartłomieja, Honorowy Starszy Cechu Wojciech Sypniewski , przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu oraz pracownicy biura Cechu.

Licznie zgromadzeni goście przyjęli życzenia na nadchodzący rok od starszego Cechu Marka Skoraszewskiego a także modlitwę za rzemiosło, zdrowie i jedność od proboszcza konińskiej fary .Wysłuchali również wzruszających przemówień seniora Jerzego Krzemińskiego oraz seniora Leszka Franciszka Wieczorkiewicza. Na koniec nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd.