UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW CZELADNICZYCH

Wyzwoliny 2017W dniu 28 października 2017r. w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie, odbyła się uroczystość  wręczenia dyplomów czeladniczych absolwentom szkół zawodowych regionu konińskiego oraz ślubowanie klas pierwszych Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie – Branżowej Szkoły I stopnia.

W pierwszej części uroczystości ozdobne świadectwa czeladnicze dla najlepszych uczniów konińskich szkół zawodowych wręczył prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu  – pan Jerzy Bartnik. Zostały również wręczone, ufundowane przez Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych nagrody rzeczowe dla dwóch najlepszych uczniów RSZ - Klaudii Przybylskiej i Patryka Ślugaja.

W drugiej części uroczystości odbyła się ceremonia pasowania na uczniów rzemiosła klas pierwszych, którego dokonali Starszy Cechu – pan Marek Skoraszewski oraz panowie podstarsi – Marek Bidziński i Waldemar Lachowicz. Następnie odbyło się ślubowanie na sztandar Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, który jest jednocześnie sztandarem Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie –Branżowej Szkoły I stopnia. Część artystyczną uświetnili obecni uczniowie oraz zeszłoroczna absolwentka RSZ.