JESIENNA EDYCJA KURSU PEDAGOGICZNEGO

szkolenie24 października 2017r. o godz. 9:00 Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie rozpoczyna III edycję kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

Trwa przyjmowanie zgłoszeń. Szczegóły w biurze Cechu.

 

  podanie na kurs pedagogiczny

 

 Zapraszamy!