WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU 2017

01W dniu 11 czerwca 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.  O godz. 8:30 starszyzna cechowa uczestniczyła we Mszy św. koncelebrowanej za konińskie rzemiosło w parafii św. Bartłomieja, następnie po złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą zmarłych rzemieślników uczestnicy przenieśli się do Auli Szkoły Muzycznej. Starszy Cechu p. Marek Skoraszewski po zapoznaniu zebranych ze sprawozdaniem z działalności za rok 2016 otrzymał absolutorium. Ponadto odbyły się  wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Cechu. W wyniku głosowania do końca kadencji 2018r. przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został p. Zbigniew Gościński a członkiem Komisji Rewizyjnej p. Tadeusz Guźniczak.

Więcej zdjęć w galerii zdjęć.