SZKOLENIE OŚWIATOWE W BYDGOSZCZY

20161202 101758W piątek 2 grudnia 2016 r. Cech Rzemiosł Różnych w Koninie uczestniczył w spotkaniu dyrektorów i organów prowadzących  niepubliczne szkoły rzemieślnicze. Organizatorem była Kujawsko Pomorska Izba Przedsiębiorczości w Bydgoszczy wraz z Zasadniczą Szkołą Zawodową Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Poruszone zostały tematy związane ze zbliżającą się reformą oświatową , powstaniem szkół branżowych  w miejsce zawodowych oraz właściwe wydatkowanie subwencji oświatowej. Rozmawiano także o możliwościach i procedurach  przyjmowania cudzoziemców na praktyczną naukę zawodu u mistrzów szkolących.

W imieniu Cechu oraz Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej udział brali: Marek Skoraszewski, Anna Krysińska oraz Lidia Lorencka.

20161202 101802