UROCZYSTOŚĆ "WYZWOLENIA CZELADNIKÓW"

 

01W dniu 22 października 2016 roku odbyła się uroczystość wręczenia ozdobnych świadectw czeladniczych dla absolwentów wszystkich szkół zawodowych w Koninie , połączona z pasowaniem na uczniów rzemiosła Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.

Ozdobne Świadectwa Czeladnicze wręczone zostały osobom , które  w wyniku egzaminów przeprowadzonych przez komisje egzaminacyjne Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej  uzyskały tytuł czeladnika oraz oceny uprawniające do ich otrzymania.

Dodatkowo Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, ufundował nagrody dla dwóch najlepszych i szczególnie zaangażowanych w życie szkoły absolwentów Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Koninie, dla której jest organem prowadzącym.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.  przedstawiciele władz miejskich i oświatowych.

Więcej zdjęć w galerii .