WAŻNA INFORMACJA

infopoint-casertaZgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom ( Dz. U. 235, poz. 1601 ) „ pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2010 roku,

a realizacja podpisanych w tym czasie umów nastąpi nie później niż do dnia

31 lipca 2016 roku ( § 11 ).
W związku z powyższym ostatnim dniem, w którym pracodawca ma możliwość złożenia wniosku o wypłatę refundacji wynikającym z umowy podpisanej

w 2013 roku jest dzień 31 lipca 2016 r. Po tym terminie wniosek złożony przez pracodawcę nie zostanie zrealizowany.

OZNACZA TO, ŻE PRACODAWCA NIE OTRZYMA REFUNDACJI ZA MIESIĄC LIPIEC I SIERPIEŃ 2016 ZA UCZNIÓW KLASY III.

Apelujemy do pracodawców , aby dokumenty o refundację  za miesiąc czerwiec 2016 składano do dnia 22.07.2016 w celu zapewnienia płynnego przebiegu dokumentów.