SPOTKANIE REGIONALNE 10 MAJA 2016 r.

spotkanie 10.05.201610 maja 2016r. w sali narad Cechu Rzemiosł Różnych  odbyło się coroczne spotkanie regionalne starszych i kierowników Cechów z Konina, Turku, Słupcy i Koła z prezesem Związku Rzemiosł Polskiego p. Jerzym Bartnikiem oraz przedstawicielami Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Poza sprawami porządkowymi , istotnym omawianym tematem było wdrożenie zmian w Ustawie o rzemiośle , oraz  potrzebie dokonania uaktualnień w statutach organizacji. Ponadto dyskutowano o przywróceniu usług gastronomicznych do działalności zaliczanych do rzemiosła i powołanych komisjach do przeprowadzania egzaminów mistrzowskich, czeladniczych i sprawdzających w tym zawodzie.  Pochylono się również nad tematem doskonalenia systemu nauki zawodu w rzemiośle.