ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.15Starszyzna cechowa wraz  z pocztem sztandarowym reprezentowała konińskie rzemiosło w obchodach Narodowego Święta Niepodległości  w dniu 11 listopada. O godzinie 10.00 w kościele św. Bartłomieja odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Po mszy św. wszyscy uczestnicy w pochodzie przeszli na plac Wolności gdzie złożone zostały kwiaty i wieńce pod tablicą upamiętniającą ofiary sprzed 97 lat. W uroczystościach rocznicowych brali udział kombatanci reprezentujący wszystkie związki i formacje, samorządowcy, duchowni, szkoły w tym również przedstawiciele naszej Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy Konina.