UROCZYSTE POŚWIĘCENIE NOWEJ SZKOŁY

01W dniu 2 października 2015 roku, miało miejsce uroczyste poświęcenie nowego budynku Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie. Po dwóch latach funkcjonowania szkoły,  często w warunkach nie do końca spełniających wymogi dla placówek oświatowych, doczekaliśmy się  przy ogromnej pomocy samych rzemieślników prawdziwej szkoły dla” prawdziwych fachowców”.
Nowa siedziba , która zapewni uczniom najlepsze warunki  do nauki, mieści się przy ul. Zagórowskiej 16B.  Jak podkreślił Starszy Cechu – Marek Skoraszewski –„Chcemy aby Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosła Różnych w Koninie na stałe wpisała się  w ofertę oświatową miasta i regionu”.  Na uroczystości poświęcenia budynku swoją obecnością zaszczycili nas między innymi:  Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
p. Jerzy Bartnik, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Poznaniu p. Tomasz Wika, przedstawicielka władz miasta Konina p. Urszula Miłosz- Michalkiewicz, ks. Prałat Wojciech Kochański, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wiesława Matusiak , naczelnik Urzędu Skarbowego p. Tomasz Szafoni , kierownik sekcji higieny i młodzieży konińskiego Sanepidu  p. Alicja Glinka, dyrektor o/Zatorze Banku Spółdzielczego w Koninie p. Marzena Śniegocka oraz przedstawiciele sąsiednich Cechów.