KONFERENCJA O SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM

20150617 12165517 czerwca uczestniczyliśmy w konferencji dotyczącej kształcenia zawodowego. Organizatorami byli Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Komitet Oświaty i Szkolnictwa Zawodowego Krajowej Izby Gospodarczej przy współpracy z Wielkopolską Izbą Budownictwa. Gościem honorowym konferencji była Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Kluczowe tematy omawiane w panelach dyskusyjnych to sytuacja szkolnictwa zawodowego , w tym funkcjonowanie systemu egzaminów oraz współpraca samorządu terytorialnego i gospodarczego w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

20150617 101056 20150617 130241