BIESZCZADY, CZĘSTOCHOWA 25-28.06.2020

Plakat-bieszczady 25-28.2020

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

kartka cech 1

OŚWIADCZENIE MINISTRA KLIMATU 19.12.2019r

BDO grafika-1W załączeniu przesyłamy oświadczenie Ministra Klimatu nt.  Rejestru BDO.

pdf ikona Oświadczenie Ministra Klimatu

WAŻNE. ELEKTRONICZNY REJESTR ODPADAMI. BDO

infoo

 

 

 

 

WAŻNE!!!  WPIS DO REJESTRU BDO

 

Źródło Instytut Ochrony Środowiska

 

Więcej informacji na stronie: 

   https://bdo.mos.gov.pl/ 

 

Sprawdź czy musisz się zarejestrować w BDO:    https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/ 

 

wniosek BDO

BEZPŁATNE UZYSKANIE STATUSU RZEMIEŚLNIKA

UZUPEŁNIENIE STATUSU RZEMIEŚLNIKAUzupenienie kwalifikacji2019

TO BYŁ POCZĄTEK I ZAKOŃCZENIE.....

07Wydarzenie , które łączy początek i zakończenie nauki zawodu w rzemiośle tj. Pasowanie na Uczniów Rzemiosła oraz Wyzwoliny Czeladnicze miało miejsce 19 października 2019r. w Szkole Muzycznej I i II stopnia w Koninie.

W auli, wśród zaproszonych przedstawicieli miejskiego i gminnego samorządu , dyrektorów szkół, kierowników praktyk, nauczycieli oraz rodziców spotkali się Pierwszoklasiści z Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie – Branżowej Szkoły I Stopnia aby złożyć ślubowanie na sztandar oraz tegoroczni absolwenci konińskich szkół branżowych, którzy z wyróżnieniem zakończyli trzyletni okres nauki i po zdanym egzaminie czeladniczym na ocenę bardzo dobrą otrzymali ozdobne świadectwa czeladnicze.

Troje z absolwentów Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej nagrodzonych zostało przez Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie wartościowymi upominkami.

Wśród wyróżnionych mistrzów szkolących , którzy otrzymali dyplomy z podziękowaniami za trud włożony w przekazywanie wiedzy i umiejętności, przygotowując przyszłych fachowców w danej dziedzinie znaleźli się rzemieślnicy szkolący w zawodach:

 Cukiernik: Jadwiga Janiak, Zdzisław Pietrzak,
Elektromechanik poj. samochodowych: Sebastian Masłowski, Piotr Zawistowski;
Fryzjer: Aneta Swędrzyńska, Anna Martynowicz;
Mechanik poj. samochodowych: Marcin Krzyżostaniak; 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: Andrzej Strużyński;
Ślusarz: Mirosław Kapera, Piotr Hodlik;
Kucharz: Roman Karaszewski.

 

 

 

 

 

WYJAZD DO TEATRU

Plakat MoCarta 2019

120- LECIE ZAKŁADU FOTOGRAFICZNEGO

 

02W dniu 05 października 2019r.  reprezentacja Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie - Waldemar Lachowicz- podstarszy , Lidia Lorencka - kierownik biura Cechu uczestniczyli w uroczystości z okazji 120-lecia istnienia zakładu fotograficznego Pęcherscy,Holas,Sypniewscy.

Na wstępie odsłonięta i poświęcona została pamiątkowa tablica przytwierdzona na głównej ścianie zakładu fotograficznego przy ul. 3 Maja 23A, po wspólnym zdjęciu zaproszeni goście przenieśli się do Auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia, gdzie senior rodu Sypniewskich pan Wojciech wygłosił prelekcję na temat historii zakładu począwszy od roku 1898.

Wśród zaproszonych gości dostrzec można było : Prezydenta miasta Konina Piotra Korytkowskiego, Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Jerzego Bartnika, Honorowego Seniora Rzemiosła Leszka Franciszka Wieczorkiewicza z synem oraz członków Cechu : Zbyszka Gościńskiego, Marka Tomaszewskiego , Elżbietę Tomaszewską.

 

 

NOC ZAWODOWCÓW

noc zawodowcw01W dniu 04 października 2019 roku przedstawiciel Cechu - kierownik biura Lidia Lorencka uczestniczyła w II edycji Nocy Zawodowców. Przedsięwzięcie to promujące także zawody rzemieślnicze , zorganizowane zostało przez Centrum Wsparcia Rzemiosła i Kształcenia Dualnego w Koninie a odbyło się w murach Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie.

Wśród wielu wystaw, stoisko pracy stolarza zaprezentowali uczniowie Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej – Branżowej Szkoły I Stopnia . Chłopacy reprezentowali również swoich mistrzów szkolących – pracodawców z branży stolarskiej : Romana Wronkowskiego z Konina , Michała Borowskiego z Brzeźna oraz Piotra Kowalskiego ze Smolnika.

 

 

 

SKŁADKI IX-IX.2019 r.

 składki IX-XIskadki IX-XI.201919.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019

inauguracja roku szkolnego 2019Inauguracja roku szkolnego 2019/2020
w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie - Branżowej Szkole I Stopnia odbyła się w pierwszy poniedziałek po wakacjach tj. 2 września.
W wydarzeniu tym ze strony Cechu tj. organu prowadzącego szkołę udział wzięli starszy wraz z podstarszymi , członkowie zarządu oraz kierownik biura. Placówka uruchomiła łącznie 5 klas pierwszych. Po gimnazjum 2 klasy wielozawodowe oraz po szkole podstawowej 3 klasy. Na ponad 350 spisanych wszystkich umów o praktyczną naukę zawodu z pracownikami młodocianymi w Cechu, Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa przyjęła 152 uczniów !!! . Jesteśmy liderem wśród konińskich szkół branżowych.. Aktualnie w placówce uczy się w trzech rocznikach łącznie 310 uczniów.

Niższe rachunki za prąd. Ostatni dzwonek na złożenie oświadczenia


info5

 

Zamrożenie rachunków za energię elektryczną do końca 2019 roku - to główne założenie tak zwanej ustawy o cenach prądu. By jednak z niego skorzystać, mikro- i małe firmy, szpitale czy jednostki sektora finansów publicznych muszą złożyć oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Trzeba się spieszyć, bo termin na to upływa 27 lipca 2019 roku. Odbiorcy indywidualni nie muszą tego robić.

 Ustawa o cenach prądu.

 Obowiązek złożenia oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej wprowadziła tak zwana ustawa o cenach prądu, która zakłada zamrożenie stawek - na poziomie z 2018 roku - przez cały 2019 rok. Weszła ona w życie 29 czerwca br.

Zgodnie z ustawą wysokość rachunków pozostanie bez zmian dla gospodarstw domowych,  mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na przykład Lasów Państwowych.

Według szacunków Ministerstwa Energii, dzięki nowym przepisom 98 procent odbiorców energii elektrycznej zostanie ochronione przed wzrostami cen prądu w ciągu całego 2019 roku. Jest jednak jeden warunek.

Oświadczenie odbiorcy końcowego.

 Powyżsi odbiorcy - za wyjątkiem grupy taryfowej G, do której zalicza się gospodarstwa domowe - muszą składać oświadczenie o spełnianiu wymogów ustawowych: w formie pisemnej (oryginał) lub elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym.

Co ważne, pismo należy złożyć do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego (na przykład PGE, Tauron, Energa, Enea) do 27 lipca 2019 roku.

Jak wskazało Ministerstwo Energii, będzie to podstawą uprawnienia do korzystania z obniżonych cen z dnia 30 czerwca 2018 roku w drugim półroczu 2019 roku.

Wprowadzenie procedury składania oświadczenia stało się niezbędne ze względu na zmiany, jakie zaszły dla średnich i dużych przedsiębiorstw od 1 lipca. Od tego dnia przedsiębiorstwa obrotu nie mają już bowiem obowiązku oferowania dla tych podmiotów cen energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 roku.

Dlatego, jak uzasadniał wcześniej resort energii, "z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają wiedzy, czy dany odbiorca jest na przykład małym przedsiębiorstwem lub dużym przedsiębiorstwem, wymagane jest zastosowanie oświadczenia".

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 Pomoc de minimis.

Dla średnich i dużych przedsiębiorstw nowelizacja wprowadziła możliwość ubiegania się o dopłatę do każdej kupionej i zużytej w drugiej połowie 2019 roku ilości energii w ramach dozwolonej przepisami Unii Europejskiej pomocy publicznej de minimis. Pomoc ta jest ograniczona do 200 tysięcy euro w ciągu trzech lat podatkowych.

Spółki obrotu, czyli sprzedawcy energii, którzy po 1 lipca dostarczają energię odbiorcom po ustalonej ustawowo cenie, będą mogły ubiegać się o rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej, wypłacaną z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano 23 lipca w Dzienniku Ustaw. Wejdzie ono w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

 

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

 

pdf ikonaDruk oświadczenia

 

  

 

RZEMIOSŁO NA JASNEJ GÓRZE

pielgrzymka2019BTradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca odbyła się Pielgrzymka Rzemiosła na Jasnej Górze. Na doroczne - XXXVIII już spotkanie - przyjechali przedstawiciele władz Związku Rzemiosła Polskiego, Izb Rzemieślniczych, starszyzna cechowa, rzemieślnicy i pracownicy rzemiosła wraz z rodzinami, duszpasterze i kapelani. Konińskie rzemiosło reprezentowało 35 osób. W drodze powrotnej Cech ufundował pielgrzymom obiad.

pielgrzymka2019A  pielgrzymka2019

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU 2019

01W dniu 8 czerwca 2019r. odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu. Zgodnie z porządkiem obrad członkowie  zatwierdzili sprawozdania zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego , przyjęli sprawozdanie finansowe a wypracowaną nadwyżkę z roku 2018 przeznaczyli na podwyższenie funduszu cechowego.

W tym roku na wniosek zarządu Cechu za pracę na rzecz rzemiosła uhonorowanie zostali :   Platynowym  Medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego „ Roman Szwemer; Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego „ Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” Krystyna Frątczak, Dariusz Kwiatkowski; Srebrnym  Medalem im. Jana Kilińskiego „ Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” Tadeusz Guźniczak; Złotą Odznaką  „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” Sylwia Frantczak, Zbigniew Gościński i Marek Bidziński a Srebrną Odznaką  „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” Mariusz Kaczmarek, Grzegorz Karnafel, Andrzej Król i  Władysław Kurtyka.

 Niestety Kapituła Konkursu o tytuł Rzemieślnika Roku2018- Ziemi Konińskiej w tym roku nie wyróżniła żadnego rzemieślnika.

 

Po obradach członkowie Cechu oraz goście przenieśli się na zielony plac Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej - Branżowej Szkoły I St. na piknik integracyjny połączony z Dniem Dziecka. 

 

 

 

 

           

VI.2019 -V EDYCJA KURSU PEDAGOGICZNEGO

 

 ogoszenie kurs pedagogiczny VI.2019

 

 

 

PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA 30.06.2019r.

 

 

pielgrzymka 2019aZapraszamy serdecznie członków Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie na XXXVIII Pielgrzymkę Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

Pielgrzymka odbędzie się w dniu 30 czerwca 2019 roku. Jak co roku transport zapewnia Cech Rzemiosł Różnych w Koninie . Zapisy przyjmujemy w Biurze , ul. 3 Maja 48 lub pod numerem telefonu  63 246-70-72.

Ilość miejsc w autokarze ograniczona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf ikona Formularz zgłoszeniowy

pdf ikona Klauzula informacyjna

pdf ikona Zgoda na przetwarzanie danych

 pdf ikonaOświadczenie do Zgody na przetwarzanie danych

KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW RZEMIOSŁA2019

Plakat - konkurs wiedzy dla rzemiosa - Cech 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf ikona Formularz zgłoszeniowy

pdf ikona Klauzula informacyjna

pdf ikona Zgoda na przetwarzanie danych

 pdf ikonaOświadczenie do Zgody na przetwarzanie danych

DYŻUR DORADCY ZAWODOWEGO

Szczegóły w załącznikudyur1 jpg 

OPŁATEK Z SENIORAMI RZEMIOSŁA 2019

 opatek z seniorami 2019A

UROCZYSTOŚĆ WYZWOLIN CZELADNICZYCH I ŚLUBOWANIA KLAS I

18Uroczysty charakter miało wydarzenie "Wyzwolin Czeladniczych" i Pasowania na Uczniów Rzemiosła klas I Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie- Branżowej Szkoły I Stopnia , które odbyło się 20 października w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej. Najlepsi absolwenci wszystkich szkół zawodowych w regionie konińskim otrzymali ozdobne świadectwa czeladnicze oraz upominki ufundowane przez Cechy z Konina i Turku. Dodatkowo dwoje najlepszych uczniów z Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej C.R.R. - Branżowej Szkoły I St. otrzymali nagrody ufundowane i wręczone przez prezesa Konińskiej Izby Gospodarczej pana Romana Byczyka oraz Starszego Cechu pana Marka Skoraszewskiego reprezentującego Zarząd Cechu.
W drugiej części uroczystości, symbolicznego aktu pasowania na uczniów klas I "Szablą Kilińskiego" - najwyższym honorowym odznaczeniem rzemieślniczym - dokonała Starszyzna Cechowa. Część artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Rzemieślniczej. Swoim występem wpasowali się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zdjęcia: Foto Sypniewscy.

 

 

 

 

 

 

 

POROZUMIENIE PODPISANE

  1. wskm porozumienieW dniu 17.10.2018 w Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w Koninie zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wielkopolską Izbą Gospodarczą reprezentowaną przez Wojciecha Kruka a przedstawicielami organizacji przedsiębiorców sprawie współpracy w zakresie rozwoju polubownych metod rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji.


Porozumienie podpisali:
1. Wojciech Kruk - Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
2. Lidia Lorencka - Cech Rzemiosł Różnych w Koninie
3. Roman Byczyk - Konińska Izba Gospodarcza
4. Marek Sawicki - Turecka Izba Gospodarcza
5. Marek Waszkowiak - Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich
6. Janusz Stankiewicz - Związek Pracodawców Sektora Usług Publicznych OPK.


Koordynatorem projektu w regionie konińskim został Dariusz Wilczewski - mediator sądowy.

BIAŁA NIEDZIELA

 

infopoint-casertaZAPRASZAMY WSZYSTKIE NASZE CZŁONKINIE CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH ORAZ OSOBY POWIĄZANE Z KONIŃSKIM RZEMIOSŁEM NA PIERWSZĄ BIAŁĄ NIEDZIELĘ BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA KOBIET W KIERUNKU WYKRYWANIA RAKA PIERSI.

Szczegóły w załączniku.

 

pdf ikona BIAŁA NIEDZIELA

PIKNIK INTEGRACYJNY KONIŃSKIEGO RZEMIOSŁA 2018

1Na zakończenie lata, ponad stu konińskich rzemieślników z rodzinami bawili sie na pikniku integracyjnym w Gospodarstwie Agroturystycznym w Pradolinie . Wydarzenie to miało miejsce 23 września. Podczas integracji dorośli m.in. grillowali a młodzież i dzieciaki własnoręcznie wyrabiały i piekły pizzę. Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym uatrakcyjniły m.in. pokazy siodłania koni, pokazy jeździeckie, zawody sprawnościowe- konkursy, karmienie zwierząt i bezpośredni z nimi kontakt . Dzięki zaangażowaniu członka Cechu, również strażaka, pana Zbigniewa Gościńskiego , uczestnicy mieli okazję przejechać się zabytkowym wozem pożarniczym. Czas pod namiotem umilił śpiewaniem i grą  na gitarze pan Waldemar Nawrocki - stolarz. Piknik ufundowany został przez zarząd Cechu Rzemiosł Różnych z działalności samorządowej .

NOC ZAWODOWCÓW

NOC KONIN 3

UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ

           

porozumienie2018aW dniu 26 czerwca 2018r. starszy Cechu Marek Skoraszeski w imieniu Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie podpisał umowę partnerską z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie reprezentowanego przez dyrektora  Andrzeja Budnego.  

Strony porozumienia zadeklarowały m.in. chęć podejmowania działań w zakresie wspierania kształcenia dualnego ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia realizowanego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, upowszechniania modelu kształcenia dualnego, popularyzacji kształcenia zawodowego realizowanego w firmach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu oraz w szkołach branżowych I i II stopnia.

GRA MIEJSKA - POZNAJEMY ZAWODOWCÓW

04Organizatorem "Gry miejskiej " dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie a jednym ze współorganizatorów był m.in. Cech Rzemiosł Różnych. Gra miała na celu zapoznać młodych ludzi poprzez zabawę z różnymi zawodami wykonywanymi na rynku pracy.

 

 

Zdjęcia zostały wykonane przez CWRKDiZ:

1. Zakład Szewski Andrzej Szadkowski w Koninie przy ul. Szarych Szeregów - zawód szewc;

2. Zakład forograficzny FOTO Syniewscy w Koninie przy ul. 3 Maja -zawód fotograf;

3. Rzemieslnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnychw Koninie- Branżowa Szkoła I Stopnia w Koninie, przy ul. Zagórowskiej 16B- zawód cukiernik;

4. Wręczenie nagród dla laureatów trzech pierwszych miejsc w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie. 

5. Plakat .

 

 

PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA

 

pielgrzymka2018AZachęcamy Członków naszego Cechu do wspólnego wyjazdu i wzięcia udziału w 37 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła na Jasną Górę, która odbędzie się 24 czerwca 2018r.

Jak informuje organizator - Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu - w tym roku szczególny charakter tej uroczystości podkreślony będzie elementami upamiętniającymi 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodleglości.

Cech sfinansuje wyjazd wraz z obiadem w drodze powrotnej. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyjmowane będą do dnia 15 czerwca. Szczegóły w biurze Cechu. Tel. 63 246-70-72.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU 2018

0001W dniu 7 kwietnia 2018r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in. wiceprezydent miasta Konina ds. gospodarczych Sebastian Łukaszewski, Honorowy Prezes Związku Rzemiosła Polskiego , Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Jerzy Bartnik oraz Honorowi Starsi Cechu: Mirosław Juszczak i Wojciech Sypniewski.

Zgodnie z porządkiem obrad członkowie  zatwierdzili sprawozdania zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego , przyjęli sprawozdanie finansowe a wypracowaną nadwyżkę z roku 2017 przeznaczyli na podwyższenie funduszu cechowego.

W tegorocznym wyborczym, na Starszego Cechu na kadencję 2018-2022 Walne wybrało Marka Skoraszewskiego. Do zarządu Cechu weszli: Bogumił Bartczak, Marek Bidziński, Maciej Bober, Tadeusz Guźniczak, Ireneusz Kamiński, Dariusz Kwiatkowski, Waldemar Lachowicz oraz Roman Wronkowski.

Podczas uroczystego zebrania, zarząd Cechu postanowił uhonorować członków za działalność na rzecz konińskiej organizacji rzemieślniczej. Medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego „ wyróżnieni zostali Waldemar Lachowicz, Stanisław Nowak. Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego „ Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” wyróżnieni zostali Bogumił Bartczak ,Elżbieta Tomaszewska, Władysław Kurtyka, Stanisław Szczepański. Złotą Odznakę „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” otrzymali Roman Byczyk ( prezes Konińskiej Izby Gospodarczej) oraz Julian Tomicki. Srebrną Odznaką „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” wyróżniono  Annę Martynowicz, Katarzynę Piaskowską, Macieja Białeckiego, Ireneusza Kamińskiego, Kazimierza Karkowskiego ,Tomasza Olejniczaka, Zdzisława Pietrzaka , Pawła Piwońskiego oraz Andrzeja Strużyńskiego.

Ponadto Kapituła Konkursu o tytuł Rzemieślnika Roku- 2017 - Ziemi Konińskiej wyróżniła Pana Romana Wronkowskiego , właściciela firmy INDECO z Konina a statuetkę wręczył wiceprezydent Sebastian Łukaszewski.

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FRYZJERSKI 2018

noyczki2Cech Rzemiosł Różnych w Koninie zaprasza wszystkich uczniów młodocianych na I Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski w Koninie, który odbędzie się 03 czerwca 2018r ( tj. niedziela) w budynku Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej C. Rz. R. w Koninie przy. ul. Zagórowskiej 16B.
Gwarantujemy fachową ocenę profesjonalistów, dobrą zabawę oraz nagrody.

Regulamin dostępny  w zakładce "Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski 2018.

 

 

KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW RZEMIOSŁA 2018

 

konkurs

Zapraszamy na XIV Konkurs Wiedzy Dla Uczniów Rzemiosła.
Szczegóły w zakładce " Konkurs Wiedzy dla Uczniów Rzemiosła 2018"

WYCIECZKA W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

kielce 

Zapraszamy wszystkich rzemieślników, członków Cechu na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie połączoną z pielgrzymką rzemiosła na Jasną Górę.

W załączniku przesyłamy program ramowy.

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

SZKOLENIE DOROSŁYCH.TRWA NABÓR WNIOSKÓW.

SZKOLENIE PUP 2018

OPŁATEK Z SENIORAMI RZEMIOSŁA 2018

01W Noworocznym spotkaniu z seniorami rzemiosła w Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie wzięło udział ponad 40 osób. Wśród gości, którzy zasiedli za cechowym stołem znaleźli się członkowie zarządu Cechu,  ks. prałat dr Tomasz  Michalski z Kościoła św. Bartłomieja, Honorowy Starszy Cechu Wojciech Sypniewski , przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu oraz pracownicy biura Cechu.

Licznie zgromadzeni goście przyjęli życzenia na nadchodzący rok od starszego Cechu Marka Skoraszewskiego a także modlitwę za rzemiosło, zdrowie i jedność od proboszcza konińskiej fary .Wysłuchali również wzruszających przemówień seniora Jerzego Krzemińskiego oraz seniora Leszka Franciszka Wieczorkiewicza. Na koniec nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd.

 

 

ZAPRASZAMY NA SPEKTAKL ZENON LASKOWIK, BĘDĄ ZMIANY ...

skanowanie0002Cech Rzemiosł Różnych zakupił pulę 20 biletów na Spektakl "Zenon Laskowik, będą zmiany".

Jest to program Zenona Laskowika i Kabareciarni. Występują: Zenon Laskowik, Jacek Fedorowicz, Adrianna Biedrzyńska, Adrianna Biernacka, Grzegorz Tomczak , Jacek Skrzypczak, Krzysztof Schoen oraz zespół muzyczny Telemenele.

Spektakl odbędzie się 11 grudnia 2017r. o godz. 18:00 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Cech zapewnia dla całej grupy autokar oraz bilet bezpłatny dla członka Cechu. Szczegóły i zapisy w biurze .

Zapraszamy.

 

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW CZELADNICZYCH

Wyzwoliny 2017W dniu 28 października 2017r. w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie, odbyła się uroczystość  wręczenia dyplomów czeladniczych absolwentom szkół zawodowych regionu konińskiego oraz ślubowanie klas pierwszych Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie – Branżowej Szkoły I stopnia.

W pierwszej części uroczystości ozdobne świadectwa czeladnicze dla najlepszych uczniów konińskich szkół zawodowych wręczył prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu  – pan Jerzy Bartnik. Zostały również wręczone, ufundowane przez Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych nagrody rzeczowe dla dwóch najlepszych uczniów RSZ - Klaudii Przybylskiej i Patryka Ślugaja.

W drugiej części uroczystości odbyła się ceremonia pasowania na uczniów rzemiosła klas pierwszych, którego dokonali Starszy Cechu – pan Marek Skoraszewski oraz panowie podstarsi – Marek Bidziński i Waldemar Lachowicz. Następnie odbyło się ślubowanie na sztandar Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, który jest jednocześnie sztandarem Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie –Branżowej Szkoły I stopnia. Część artystyczną uświetnili obecni uczniowie oraz zeszłoroczna absolwentka RSZ. 

SZKOLENIE JPK

info5Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych członków - Cech Rzemiosł Różnych w Koninie zaprasza na szkolenie z zakresu "JEDNOLITY PLIK KONTROLNY U RZEMIEŚLNIKA" .

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 listopada (środa) o godz. 9:00 w sali narad Cechu i zostanie poprowadzone przez doświadczonych pracowników Urzędu Skarbowego w Koninie.

Zapisy odbywają się w biurze Cechu. 
Uwaga - ilość miejsc ograniczona

PIKNIK INTEGRACYJNY KONIŃSKIEGO RZEMIOSŁA

06Około 100 osób bawiło się w Skansenie w Biczu na pikniku integracyjnym konińskiego rzemiosła w dniu 24.09.2017r. Fundatorem tego wydarzenia był zarząd Cechu a organizatorem biuro Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie. Dla dzieci przygotowane były gry i zabawy prowadzone przez doświadczonego animatora. Każdy z młodszych uczestników otrzymał również paczki ze słodyczami. Dla starszych uczestników lekcję historii przeprowadził w podziale na grupy kustosz Skansenu, można było również degustować wyrobów z manufaktury Skansenu.

Więcej zdjęć w galerii .

 

JESIENNA EDYCJA KURSU PEDAGOGICZNEGO

szkolenie24 października 2017r. o godz. 9:00 Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie rozpoczyna III edycję kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

Trwa przyjmowanie zgłoszeń. Szczegóły w biurze Cechu.

 

  podanie na kurs pedagogiczny

 

 Zapraszamy!

WYCIECZKA RZEMIEŚLNIKÓW DO PRAGI I NA JASNĄ GÓRĘ

001W dniach 23-25 czerwca 2017r. 40-sto osobowa grupa rzemieślników wraz z osobami towarzyszącymi uczestniczyła w trzydniowej wycieczce do Pragi zakończonej w Częstochowie coroczną pielgrzymką rzemiosła. Każdy członek Cechu wyjazd miał sfinansowany ze środków funduszu cechowego. Wszystkim uczestnikom baaaardzo się podobało. W trakcie trwania wycieczki zawiązały się nowe znajomości, wspólne plany oraz pomysły  na  nowy kierunek przyszłorocznego wyjazdu.

Więcej w galerii zdjęć 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU 2017

01W dniu 11 czerwca 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.  O godz. 8:30 starszyzna cechowa uczestniczyła we Mszy św. koncelebrowanej za konińskie rzemiosło w parafii św. Bartłomieja, następnie po złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą zmarłych rzemieślników uczestnicy przenieśli się do Auli Szkoły Muzycznej. Starszy Cechu p. Marek Skoraszewski po zapoznaniu zebranych ze sprawozdaniem z działalności za rok 2016 otrzymał absolutorium. Ponadto odbyły się  wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Cechu. W wyniku głosowania do końca kadencji 2018r. przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został p. Zbigniew Gościński a członkiem Komisji Rewizyjnej p. Tadeusz Guźniczak.

Więcej zdjęć w galerii zdjęć.

SZKOLENIE Z I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

SAM 0268aW dniach 19-20.04.2017r. oraz 26-27.04.2017r. zorganizowaliśmy dla członków zrzeszonych w Cechu oraz pracowników Szkoły Rzemieślniczej szkolenie z I pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia było uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania czynności ratujących życie i zdrowie osoby poszkodowanej na terenie zakładu pracy, w szkole oraz w życiu prywatnym. Szkolenie prowadzone w oparciu o wytyczne 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji zostało przeprowadzone przez profesjonalnego z uprawnieniami i długoletnim doświadczeniem ratownika medycznego.

Dla osób chcących wziąć udział w innym terminie istnieje możliwość zorganizowania takiego szkolenia. Maksymalna liczebność grupy to 10 osób. Zapisy w biurze Cechu.

 

Konkurs Wiedzy dla Uczniów Rzemiosła 2017

IMG 8681AW dniu 10 kwietnia odbyła się XIII edycja Konkursu Wiedzy dla Uczniów Rzemiosła. Tematem przewodnim była problematyka prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziana w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, a także zasady udzielania pierwszej pomocy i ppoż. Uczniowie mogli wziąć udział w konkursie na podstawie zgłoszenia uczestnictwa przez pracodawców- mistrzów szkolących. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie ufundował nagrody rzeczowe oraz wycieczkę poznawczą do jednego z największych konińskich zakładów - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

I miejsce Aleksander Kowalak od pracodawcy p. Ilony Lisowskiej

II miejsce Hubert Wachowiak od pracodawcy p. Waldemara Lachowicza

III miejsce zajął Adrian Konstanciak od pracodawcy p. Macieja Sypniewskiego.

 

NOMINACJA DLA CUKIERNI JANIAK & BENK

gala2017W dniu 24 lutego 2017 roku uczestniczyliśmy w  Gali Konińskiego Biznesu w Konińskim Domu Kultury. Organizatorem uroczystości  był Urząd Miasta Konina.  Gala biznesu była okazją do uhonorowania zasłużonych dla miasta w swerze gospodarczej i społecznej. W kategorii mikroprzedsiębiorstwo roku nominowana została członkini Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie p. Jadwiga Janiak z Zakładu Cukierniczego J. Janiak & Z. Benk.

Działalność cukierni rozpoczęła się w roku 1983 przy ul. Kolskiej w Koninie. W roku 1990 nowa siedziba firmy została oddana do użytku przy ul. Sosnowej. Przedsiębiorstwo rzemieślnicze rozwinęło się i w  tej chwili zatrudnia już 30 osób i posiada 4 punkty sprzedaży.Cukiernia zajmuje się produkcją i sprzedażą szerokiej gamy ciast suchych , deserowych, tortów oraz produkcją i sprzedażą lodów wielosmakowych, bakaliowych oraz tortów smakowych.

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW-PODATNIKÓW

info3W miesiącu lutym lub marcu 2017r. planujemy przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia podatkowego dla członków Cechu, oraz osób prowadzących księgowość dla naszych członków. Osoby zainteresowane prosimy o zapisiwanie się na listę chętnych.

 

Proponowana tematyka to:

- jednolity plik kontrolny,

- zmiany w ustawie VAT,

- zmiany w podatku dochodowym.

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE OSOBY DOROSŁEJ NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU

nabr bezrobotni 16.01.2017

 

Szczegóły można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie oraz w biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.

SZKOLENIE OŚWIATOWE W BYDGOSZCZY

20161202 101758W piątek 2 grudnia 2016 r. Cech Rzemiosł Różnych w Koninie uczestniczył w spotkaniu dyrektorów i organów prowadzących  niepubliczne szkoły rzemieślnicze. Organizatorem była Kujawsko Pomorska Izba Przedsiębiorczości w Bydgoszczy wraz z Zasadniczą Szkołą Zawodową Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Poruszone zostały tematy związane ze zbliżającą się reformą oświatową , powstaniem szkół branżowych  w miejsce zawodowych oraz właściwe wydatkowanie subwencji oświatowej. Rozmawiano także o możliwościach i procedurach  przyjmowania cudzoziemców na praktyczną naukę zawodu u mistrzów szkolących.

W imieniu Cechu oraz Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej udział brali: Marek Skoraszewski, Anna Krysińska oraz Lidia Lorencka.

20161202 101802

UROCZYSTOŚĆ "WYZWOLENIA CZELADNIKÓW"

 

01W dniu 22 października 2016 roku odbyła się uroczystość wręczenia ozdobnych świadectw czeladniczych dla absolwentów wszystkich szkół zawodowych w Koninie , połączona z pasowaniem na uczniów rzemiosła Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.

Ozdobne Świadectwa Czeladnicze wręczone zostały osobom , które  w wyniku egzaminów przeprowadzonych przez komisje egzaminacyjne Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej  uzyskały tytuł czeladnika oraz oceny uprawniające do ich otrzymania.

Dodatkowo Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, ufundował nagrody dla dwóch najlepszych i szczególnie zaangażowanych w życie szkoły absolwentów Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Koninie, dla której jest organem prowadzącym.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.  przedstawiciele władz miejskich i oświatowych.

Więcej zdjęć w galerii .

 

 

WYJAZD INTEGRACYJNY CZŁONKÓW CECHU DO KRAKOWA ORAZ NA PIELGRZYMKĘ NA JASNĄ GÓRĘ

 

 

06

W dniach 24-26 czerwca br. grupa rzemieślników uczestniczyła w trzydniowej wycieczce do Krakowa połączonej z XXXV Pielgrzymką na Jasną Górę. Organizatorem tegorocznej pielgrzymki była Izba Rzemieślnicza I Przedsiębiorczości w Zielonej Górze. 
Należy podkreślić, że dla każdego Członka Cechu wyjazd był bezpłatny.  

Więcej zdjęć w galerii .

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU 2016 I PIKNIK RODZINNY

 

 

07W dniu 19 czerwca 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.  Po raz pierwszy obrady miały miejsce w budynku Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie przy ul. Zagórowskiej 16 B .

 

Na wniosek Zarządu Cechu, Zarząd  Związku  Rzemiosła Polskiego  odznaczył  Platynową Odznaką im. Jana Kilińskiego „za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” Pana Romana Wronkowskiego, Złotą Odznaką  im. Jana Kilińskiego „za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” Panią Jadwigę Janiak i Pana Mariana Woźniaka, Srebrną  Odznaką  im. Jana Kilińskiego „za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”  Panią Irenę Szymczak, Pana Jana Konata, Pana  Dariusza Kwiatkowskiego oraz Pana  Juliusza Wałęsę. Na wniosek Zarządu Cechu – Rada Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu wyróżniła Srebrną Odznaką „ Za Zasługi w Rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego”: - Pana Juliana Tomickiego. Wręczenia odznaczeń dokonał zastępca prezesa  Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Starszy Cechu Pan Mark Skoraszewski.

 

W tym samym dniu Zarząd Cechu zorganizował dla wszystkich członków  ich rodzin i pracowników "Piknik rodzinny".  "Zamówiona" wcześniej pogoda dopisała. Pod namiotem można było się schłodzić , wypić coś zimnego oraz skosztować potraw grillowanych przygotowanych przez Restaurację Raj pani Elżbiety Tomaszewskiej.  Zabawa na dmuchańcach, konkursy i taniec  Zumby, balony i malowanie twarzy- to niektóre atrakcje jakie przygotowali nauczyciele Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej C.Rz.R.w Koninie.

 
Więcej zdjęć w galerii .

WAŻNA INFORMACJA

infopoint-casertaZgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom ( Dz. U. 235, poz. 1601 ) „ pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2010 roku,

a realizacja podpisanych w tym czasie umów nastąpi nie później niż do dnia

31 lipca 2016 roku ( § 11 ).
W związku z powyższym ostatnim dniem, w którym pracodawca ma możliwość złożenia wniosku o wypłatę refundacji wynikającym z umowy podpisanej

w 2013 roku jest dzień 31 lipca 2016 r. Po tym terminie wniosek złożony przez pracodawcę nie zostanie zrealizowany.

OZNACZA TO, ŻE PRACODAWCA NIE OTRZYMA REFUNDACJI ZA MIESIĄC LIPIEC I SIERPIEŃ 2016 ZA UCZNIÓW KLASY III.

Apelujemy do pracodawców , aby dokumenty o refundację  za miesiąc czerwiec 2016 składano do dnia 22.07.2016 w celu zapewnienia płynnego przebiegu dokumentów.